Fotograf/Källa: AMF Fastigheter

Hösten 2021 startar AMF Fastigheter ett nytt traineeprogram för fastighetstekniker, med målet att bygga viktig kompetens och bredda yrkesgruppen. Programmet är bland de första i sitt slag i branschen och förhoppningen är att inspirera fler fastighetsbolag till samma satsning.

Fastighetstekniker har en nyckelroll hos många fastighetsbolag. Samtidigt blir det allt mer utmanande att hitta rätt kompetens inom området, och pensionsavgångarna är många i relation till de som nyutbildas. Med ett nystartat traineeprogram vill AMF Fastigheter bygga viktig kompetens och samtidigt få fler att hitta till branschen och yrket.

- Vi är övertygade om att det finns outforskad potential bland personer som ännu inte upptäckt det här området, säger Helena Molinero, HR-chef på AMF Fastigheter. Med det nya traineeprogrammet hoppas vi bredda gruppen och få fler att få upp ögonen för ett spännande och varierande yrke. Vi är öppna för olika bakgrunder och ser utanför de gängse ramarna i rekryteringen till programmet.

Dagens fastigheter blir allt mer tekniskt komplexa med allt fler digitala system. Efterfrågan på klimatsmarta byggnader kräver till exempel mer avancerade system för att reglera värme och kyla, och nya installationer som solceller och laddsystem för elbilar. Detta påverkar rollen som fastighetstekniker och vad som krävs.

- Som fastighetstekniker går man längst fram och är drivande i den här utvecklingen, och behöver därför kunna hänga med i de snabba svängarna, säger Erik Nylund, teknisk chef på AMF Fastigheter. Alla fastigheter är unika och vårt nya traineeprogram ger erfarenhet från just de fastigheter man sen förhoppningsvis kommer fortsätta jobba med. På så vis skapar programmet en viktig brygga som saknas idag.

- Vi behöver tänka nytt för att säkra tillväxten till den här yrkesgruppen, som även i framtiden kommer att vara en av våra viktigaste. Det finns få traineeprogram för fastighetstekniker idag och vi hoppas att vi kan inspirera fler fastighetsbolag till samma satsning, fortsätter Erik Nylund.

Traineeprogrammet startar i höst och pågår i 6 till 12 månader. Utöver kunskap och erfarenhet från stora och tekniskt avancerade fastigheter får de som genomgår programmet insyn i andra avdelningar, såsom hållbarhet, och möjlighet att bygga ett kontaktnät inom flera delar av organisationen. Rekryteringen till traineeprogrammet inleds den här veckan.

För mer information, vänligen kontakta:

Bodil Hassel, kommunikatör AMF Fastigheter
Email: bodil.hassel@amffastigheter.se
Tel: 073-270 62 34

• • • 

Om AMF Fastigheter
AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 35 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Genom att utveckla och förvalta våra kontor, handelsplatser och kvarteren runtomkring bidrar vi till en levande och attraktiv stad. AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Fastighetsportföljen som AMF Fastigheter förvaltar har idag ett marknadsvärde om cirka 73 miljarder kronor. Läs mer på www.amffastigheter.se

 
Kontakt


Tina Landelius

Presskontakt

tina.landelius@amffastigheter.se

08-600 69 26

0722-35 32 69

Presstelefon (jour)

Pressfrågor utanför ordinarie arbetstid

press@amffastigheter.se

0738-36 34 50

Bodil Hassel

Kommunikatör

bodil.hassel@amffastigheter.se

08-600 68 34

073-270 62 34